postheadericon • Історія кафедри

 Кафедра опору матеріалів та теоретичної механіки була створена у 1930 році одночасно із заснуванням Київського технологічного інституту харчової промисловості.

savin

  У 1945 р. кафедру очолив професор Г.М. Савін, у майбутньому – академік АН    УРСР, широко відомий своїми роботами в галузі математичної теорії пружності,    динаміки шахтних підйомників, концентрації напружень.

 

У 1947 р. завідувачем кафедри став професором О.М. Пенько, який працював у галузі теорії пружності та прикладної механіки.

dinnik

З 1954 року кафедру очолила професор Н.П. Диннік-Гришкова, канд. фіз.-мат. наук, професор, спеціаліст у галузі теорії пружності, автор низки підручників та навчальних посібників із опору матеріалів.

borodianskiiА з 1974 року завідувачем кафедри став професор М.Я. Бородянський, який займався стійкістю плоских та просторових механічних систем.

bondarenkoЗ травня 1984 р. кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент А.А. Бондаренко — спеціаліст в галузі динаміки елементів конструкцій, коливань механічних систем з врахуванням розсіяння енергії, демпфуючих властивостей конструкційних матеріалів, динамічної стійкості оболонкових конструкцій, ударостійкості.

nazarenkoВ 2004 р. кафедру очолив професор Назаренко В.М., фахівець у галузі механіки деформованого твердого тіла з проблем руйнування матеріалів та суміжних областей (некласичні проблеми руйнування матеріалів при стиску вздовж тріщин та при дії початкових напружень вздовж тріщин, задачі втрати стійкості деформованих тіл). Автор понад 90 робіт. Старший науковий співробітник за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла», професор, Лауреат Республіканської комсомольської премії ім. М. Островського 1988 р.

Був нагороджений відзнакою Київського міського голови. Член Національного Комітету з теоретичної та прикладної механіки, член спеціалізованої вченої ради в Інституті механіки НАН України з захисту докторських дисертацій.

У зв’язку із впровадженням у навчальний процес активних методів навчання, планування та організації самостійної роботи студентів, використання новітніх технічних засобів навчання, спрямованих на розв’язання крупномасштабних народногосподарських проблем, у 2009 році на базі кафедри опору матеріалів та теоретичної механіки було сформовано кафедру енерго- та ресурсоощадних технологій. Новостворену кафедру очолив  д. т. н, проф. О.О. Серьогін – фахівець у галузі динаміки і міцності машин.

cereginСфера його наукової діяльності – дослідження процесів екстрагування в дифузійних установках бурякоцукрового виробництва, альтернативні види палива в харчовій промисловості, дослідження процесів перетворення твердих органічних речовин в енергоносії (газифікація, піроліз), є автором 115 друкованих праць та співавтор навчального посібника «Машинна графіка в автоматизованому конструюванні обладнання».

У 2011 році у зв’язку із структурними змінами в університеті кафедра енерго- та ресурсоощадних технологійбула перейменована на кафедру теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій.

У вересні 2016 р. у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів університету було ліквідовано кафедру інженерної і комп’ютерної графіки, а дисципліни і співробітники цієї кафедри були закріплені і, відповідно, переведені до кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій.

Архів статтей
Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

Сайт бібліотеки НУХТ