Архіви рубрики ‘Інформація’

postheadericon Відвідали сміттєспалювальний завод «Енергія»

022 березня 2017 року студенти факультету інженерної механіки та пакувальної техніки та викладачі факультету Олексій Бойко, Володимир Костюк і Вадим Серпученко побували на сміттєспалювальному заводі «Енергія» і на власні очі побачили як утилізується міське сміття.

Спочатку представники заводу детально розповіли технологію перероблення сміття та ознайомили з екологічними аспектами підприємства.

1

Зокрема, студенти дізналися, що щодобово на сміттєспалювальний завод надходить близько 1000 тонн твердого побутового сміття. Під’їзна естакада з одностороннім рухом дозволяє безупинно і без черг розвантажувати сміттєвози. Сміття накопичується у бункері-накопичувачі, звідки грейферним краном подається на гідравлічні живильники на спалювання. На заводі встановлені чотири сміттєспалювальних котла ČKD Dukla продуктивністю 15 тонн сміття на годину кожний.

В якості дуттєвого повітря використовується повітря з бункера-накопичувача, що запобігає розповсюджуванню неприємних запахів по площадці підприємства. Температура 700-1000 °С призводить до зменшення шкідливих речовин у шлаках. Зі шлаків видаляються металеві включення, і шлаки відвантажуються на вивезення. Димові гази проходять через високоефективні електричні фільтри, які дозволяють заводу значно знизити екологічне навантаження на оточуюче середовище.

У 2016 році на заводі встановили водонагрівачі, і тепер завод отримує гарячу воду, якою опалюється близько 300 будинків мікрорайону Позняки.

Студенти познайомилися з роботою пульта керування заводу та завдяки тому, що один із котлів був зупинений на ремонт, – із конструкцією колосникової решітки, яка складається із шести валків. Валки обертаються і, рівномірно перемішуючи сміття, полегшують процес горіння та виведення шлаків.

Обходячи завод навколо, студенти відзначили відсутність неприємних запахів.

234

postheadericon Святкове відкриття експериментально-дослідного енергетичного блоку

Питання підвищення енергоефективності в господарському і комунальному комплексі набуває усе більшої ваги. Використання відходів деревини та вирощування енергетичних лісів стає напрямком державної енергетичної стратегії. Читати далі »

postheadericon Альтернативні види енергії

Доктор технічних наук, завідувач кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій Олександр Серьогін на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів провів науковий семінар «Альтернативні види енергії». Читати далі »

postheadericon Дослідження впливу температури на процес гранулювання екструзією

Автори: Д.В. Риндюк, С.Ю. Лементар

Виробництво твердого біопалива є актуальною потребою для паливно-енергетичного комплексу будь-якої розвиненої країни світу, а отже виникає необхідність в дослідженнях, що дали б змогу розкрити особливості процесу при гранулюванні паливних гранул. Читати далі »

postheadericon Information technology in designing high-performance equipment for biomass compacting

Dmitro Viktorovich Rindyuk, Svyatoslav Yuriyovich Lementar

Abstract:

The basic principles and methods of constructing a mathematical model for the processes of particular materials processing are presented in this paper. An example of the practical application of the developed model in the technology of biomass extrusion, which is used for the production of fuel pellets, is considered. A mathematical model of the process for particular materials extrusion is developed and a new approach to the extrusion granulator unit design is offered with the developed methods taken as a basis. The effect of technological and design factors of extrusion granulator unit to the extrusion process regularity are also studied.

 Keywords: design information technology, mathematical modeling, particulates, granulation, fuel pellets. Читати далі »

postheadericon Математичне моделювання процесів механічного оброблення органічних дисперсних матеріалів

Автори: Є.В. Штефан, Д.В. Риндюк, С.В. Кадомський

Представлено концепцію побудови математичної моделі поведінки дисперсних систем у нерівноважних процесах харчових виробництв. Сформульовано математичну постановку крайової задачі  механіки для дисперсних вологонасичених середовищ. Розроблено методи розв’язання поставленої задачі з використанням методів скінчених елементів по просторовим параметрам і скінчених різниць по аргументу часу. Виконано програмну реалізацію розроблених.

Ключові слова: дисперсні матеріали, математична модель, тверда фаза, перероблення. Читати далі »

postheadericon Напрям інноваційного розвитку енергетичної безпеки України

Автори: Серьогін О.О., Осьмак О.О.

Світовий досвід свідчить, що високий рівень енергозалежності не перешкоджає надійному та сталому забезпеченню енергетичних потреб та ефективному розвитку національної  економіки.  Проблемними  питаннями  забезпечення  енергетичної безпеки залишаються висока залежність України від джерел імпорту енергоносіїв, що  не  дає  можливості  підвищити  рівень  інтегрального  показника  енергетичної безпеки і наблизити його до оптимального значення. Читати далі »

postheadericon Використання твердого біопалива — як спосіб енерго- та ресурсоощадження на підприємствах харчової промисловості україни

Автори: д.т.н.,проф. Серьогін О.О., Понікарчук І.А.

В умовах політичної нестабільності та економічної кризи актуальним питанням для України є енергетична незалежність. Все більша увага приділяється збільшенню використання альтернативних місцевих видів палива.

Одним із найбільших споживачів дорогого природного газу є харчова промисловість, переведення якої на альтернативні джерела енергії є пріоритетним напрямком розвитку енергетики в державі. На сьогоднішній день спостерігається низький рівень енергосвідомості, як окремих громадян, так і керівництва харчових підприємств в цілому. Останні, зокрема, споживають теплову енергію за рентабельною для підприємства ціною із використанням різноманітних пільг і неохоче впроваджують енергоощадні технології. На відміну від потужних виробників харчової продукції, невеликі нові підприємства та фірми змушені купувати імпортний газ за ринковими цінами. Тому вони схильні до заміни у своєму господарстві газових котелень на новітнє устаткування, що працює на альтернативних видах палива. Читати далі »

Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт факультету інженерної механіки та пакувальної техніки

Сайт бібліотеки НУХТ