Архіви автора

postheadericon Дослідження впливу температури на процес гранулювання екструзією

Автори: Д.В. Риндюк, С.Ю. Лементар

Виробництво твердого біопалива є актуальною потребою для паливно-енергетичного комплексу будь-якої розвиненої країни світу, а отже виникає необхідність в дослідженнях, що дали б змогу розкрити особливості процесу при гранулюванні паливних гранул. Читати далі »

postheadericon Information technology in designing high-performance equipment for biomass compacting

Dmitro Viktorovich Rindyuk, Svyatoslav Yuriyovich Lementar

Abstract:

The basic principles and methods of constructing a mathematical model for the processes of particular materials processing are presented in this paper. An example of the practical application of the developed model in the technology of biomass extrusion, which is used for the production of fuel pellets, is considered. A mathematical model of the process for particular materials extrusion is developed and a new approach to the extrusion granulator unit design is offered with the developed methods taken as a basis. The effect of technological and design factors of extrusion granulator unit to the extrusion process regularity are also studied.

 Keywords: design information technology, mathematical modeling, particulates, granulation, fuel pellets. Читати далі »

postheadericon Математичне моделювання процесів механічного оброблення органічних дисперсних матеріалів

Автори: Є.В. Штефан, Д.В. Риндюк, С.В. Кадомський

Представлено концепцію побудови математичної моделі поведінки дисперсних систем у нерівноважних процесах харчових виробництв. Сформульовано математичну постановку крайової задачі  механіки для дисперсних вологонасичених середовищ. Розроблено методи розв’язання поставленої задачі з використанням методів скінчених елементів по просторовим параметрам і скінчених різниць по аргументу часу. Виконано програмну реалізацію розроблених.

Ключові слова: дисперсні матеріали, математична модель, тверда фаза, перероблення. Читати далі »

postheadericon Напрям інноваційного розвитку енергетичної безпеки України

Автори: Серьогін О.О., Осьмак О.О.

Світовий досвід свідчить, що високий рівень енергозалежності не перешкоджає надійному та сталому забезпеченню енергетичних потреб та ефективному розвитку національної  економіки.  Проблемними  питаннями  забезпечення  енергетичної безпеки залишаються висока залежність України від джерел імпорту енергоносіїв, що  не  дає  можливості  підвищити  рівень  інтегрального  показника  енергетичної безпеки і наблизити його до оптимального значення. Читати далі »

postheadericon Використання твердого біопалива — як спосіб енерго- та ресурсоощадження на підприємствах харчової промисловості україни

Автори: д.т.н.,проф. Серьогін О.О., Понікарчук І.А.

В умовах політичної нестабільності та економічної кризи актуальним питанням для України є енергетична незалежність. Все більша увага приділяється збільшенню використання альтернативних місцевих видів палива.

Одним із найбільших споживачів дорогого природного газу є харчова промисловість, переведення якої на альтернативні джерела енергії є пріоритетним напрямком розвитку енергетики в державі. На сьогоднішній день спостерігається низький рівень енергосвідомості, як окремих громадян, так і керівництва харчових підприємств в цілому. Останні, зокрема, споживають теплову енергію за рентабельною для підприємства ціною із використанням різноманітних пільг і неохоче впроваджують енергоощадні технології. На відміну від потужних виробників харчової продукції, невеликі нові підприємства та фірми змушені купувати імпортний газ за ринковими цінами. Тому вони схильні до заміни у своєму господарстві газових котелень на новітнє устаткування, що працює на альтернативних видах палива. Читати далі »

Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

Сайт бібліотеки НУХТ