postheadericon Оптимізація роботи дифузійної установки колонного типу методом удосконалення конструкції ошпарювача

В.Н.КУХАР, В.Д.Саповський, В.Г.Табурчак, С.А.Глушко

ТОВ Фірма «•ТМА»

Л.В.Скобелєв, «Червонський ЦУКРОВИК»

М.М.Тупікіна, І.Ю.Герега, А.І.Шевцов, Л.С.Абакумова

Рильський цукрозавод ТОВ «Промсахар»

О.О.Серьогін, С.М.Василенко, М.А.Масло

НУХТ

Л.І.Чернявська.УкрНДІЦП

Основним вторинним енергоресурсом на цукровому заводі є енергія вторинної пари вакуум-апаратів (так званої утфельної пари). Однак внаслідок низької температури цієї пари (нижче 60 ° С, саме тому даний енергоресурс називають низькопотенційним) в теплотехнологічній схемі цукрового заводу вона може бути використана тільки для нагрівання дифузійного соку. Очевидно, максимально використати теплоту утфельної пари і тим самим знизити витрату енергії на технологічні потреби можна лише при можливо низькій температурі дифузійного соку. Досвід показує, що зниження температури соку після дифузійної установки на 10 ° С при його подальшому нагріванні утфельною парою дозволяє знизити витрату пари на технологічні потреби на 2% і, відповідно, знизити витрату газу на 1,5 м 3 на 1 т буряка. Саме тому зниження температури дифузійного соку є одним з основних енергозберігаючих заходів на цукровому заводі.

Теоретичні розробки з удосконалення конструкції ошпарювача ПНА-3 були реалізовані в апараті, встановленому на цукровому заводі «Червонський цукровик», і ошпарювача ПЗ-ПОД, встановленого на Рильському цукровому заводі.Модернізація транспортної системи ошпарювача дозволила організувати в ньому протитечійний рух бурякової стружки і рідкої фази, а також оптимальний теплообмінний процес між соком і стружкою, що дало можливість стабільно отримувати на виробництво дифузний сік з низькою температурою.

Внаслідок виконаних робіт по впорядкуванню транспортної системи стружки ошпарювача в ньому організована її класична теплова підготовка, що підтверджено результатами промислових випробувань: плавний нагрів до температури 70 ° С;короткочасне ошпарювання соком температурою 84 ° С;дифузний процес при температурі 72-73 ° С.

Виконані теоретичні розрахунки і їх практична реалізація дозволили забезпечити ритмічну роботу дифузійної установки заводу з відбором соку на рівні 110-115%, температурою дифузійного соку 26,9 ° С, вмістом сухих речовин в дифузійному соку на 0,8-0,9% вище, ніж сухих речовин циркуляційного соку внаслідок вимивання цукру з клітин після їх механічного руйнування.

Протягом сезону вдалося забезпечити температуру відбору соку на 13,2 ° С вище температури стружки, отримувати холодний дифузний сік і використовувати для першого ступеня його підігріву вторинні пари вакуум-апаратів, так звану утфельну пару.

За результатами сезону 2015 р встановлено, що модернізований ошпарювач після реконструкції дозволив підвищити його продуктивність на 10-15% в порівнянні з номінальною.

В середньому за сезон продуктивність заводу була 3 400-3 600 т буряка на добу.

Аналіз експлуатації реконструйованого ошпарювача на Червонському цукровому заводі в сезон цукроваріння 2015 р свідчить, що за показниками теплової ефективності він значно перевищує оригінальні апарати виробництва Болохівського машинобудівного заводу (м Тула) і Чорноморського суднобудівного заводу (м.Миколаїв) і наближається до декларованих показників апаратів провідних виробників обладнання для цукрової промисловості країн Західної Європи.

Інтенсивний режим отримання ошпарювання стружки забезпечував її пружність після екстракції сахарози, що дозволило мати втрати цукру в жомі на рівні 0,28-0,32% до маси буряка при віджиманні жому до СВ = 28% і вмісті цукру в висоложеній стружці на рівні 1,7 -1,9% до маси жому.

Цукровий завод в сезоні 2015 р мав показник споживання газу 25-26 м3 на 1 т буряка, витрата палива на технологію на рівні 2,6% до маси буряка, в сезон 2017 р. «Червонський цукровик» знизив споживання газу до 23-24 м3 на 1 т буряка.

Результати проведеної роботи дозволяють використовувати їх при розробці нових типорозмірів обладнання для проведення дифузії сахарози з бурякової стружки, а також виконувати модернізацію колонних дифузійних установок всіх типів при реконструкції цукрових заводів.

За матеріалами журналу «Сахар», №4, 2018 рік

Коментарі закрито.

Архів статтей
Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

Сайт бібліотеки НУХТ