postheadericon • Напрями наукової діяльності

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

— технологія та технологічне обладнання для утилізації жому з виробництвом біогазу в умовах цукрового заводу та інших харчових підприємств, які містять значну кількість органічних забруднень, включаючи переробку екскрементів птахофабрик, свиноферм, ферм ВРХ та фекалії, побутові відходи;

— новітні технології і технологічне обладнання для утворення синтез-газу з твердих паливних складових рослинного походження, що є відходами переробних підприємств харчової і деревообробної галузей промисловості та сільського господарства;

— інноваційні технології та технологічне обладнання для виробництва біоетанолу, біометанолу ферментативним та гідролізним шляхами в умовах цукрових та спиртових заводів, а також підприємств по переробці крохмалю та целюлозомістких відходів рослинництва;

— сучасні технології та технологічне обладнання для виробництва біодизеля з олійних культур;

— технології та технологічне обладнання для виробництва пелетів, брикетів, гранул, сировиною для яких є суміш органічних відходів харчової і переробної промисловості, включаючи відходи агропромислового комплексу.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу України.

Архів статтей
Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

Сайт бібліотеки НУХТ