postheadericon • Біогаз в умовах цукрового заводу

slide0001_image014

Серьогін О.О. д.т.н., Василенко О.В., Національний університет харчових технологій

Сьогодні в Україні безліч цукрових заводів отримують як побічний продукт велику кількість бурякового жому, який не тільки не використовується для виробництва енергії, але й викликає серйозні проблеми його утилізації, тим більше, що немає достатньої кількості худоби, щоб використовувати його як корм.

Цукрова мякоть усе ще містить приблизно 1 % цукру, що разом з іншим біоматеріалом є чудовим джерелом для вироблення енергії шляхом анаеробного зброджування. slide0002_image040

slide0002_image042

slide0004_image044

slide0004_image043

presentation-seroginooslide0007_image055

Продуктивність заводу та інші вихідні дані.

Тип сировини:                                               жом буряковий

Продуктивність          т\день                      4800

Сухі речовини жому      %                               7

Або                                 т\день                       336

Режими роботи

Розрахунок теоретичного режиму роботи:

Виробництво                                    днів \рік      100

Подача сировини в метантенк    год\день           8

Обробка сировини (жому)            год\день        24

Ферментація (бродіння)               год\день        24

Вивід компосту(продукту бродіння)  год\день 24

slide0008_image057

Витрати сировини т день (СР жому)                 336

Генерація біогазу куб.м\тони                             350

Весь згенерований біогаз куб. м\день        117600

Електрична енергія:

Згенерований біогаз куб. м. день                117600

теплотворення біогазу кВтг куб. м                       6,3

ефективність переробки %                                  83

сгенерирована біогазом енергія кВтг день 614900

відсоток конвертації в електроенергію %          38

еквівалент елект. Енергії кВтг день            234000

ел. енергія на влас. потреби кВтг день          18900

ел. енергія для продажу кВтг день               215100

Потужність пропонованого обладнання
для вироблення ел. енергії кВт                        11700

Теплова енергія:

Енергія, згенерована біогазом кВтг день     614900

Еквівалент. елект. Енергія кВтг день          234000

Залишок теплової енергії кВтг день            380900

Теплова енергія на власні потреби кВтг день 48000

Втрати тепла при виробництві кВтг день     20000

Надлишок, доступний для використання
в цукровому виробництві кВтг день             312900

Теплова енергія, доступна при 450 град КВтг день 156500

приблизно при 90 град кВтг день                 156500

 Продукти переробки

БІОКОМПОСТ slide0011_image062

Біогазова технологія дозволяє отримати в найкоротші терміни за допомогою анаеробного зброджування натуральне біодобриво, яке містить біологічно активні речовини і мікроелементи. Основною перевагою біодобрив перед традиційними добривами, є форма, доступність і збалансованість всіх елементів живлення, високий рівень гуміфікації органічної речовини

Біогазова установка дає добрива високої якості. їх можна використовувати на полях. Так само їх можна вигідно продавати. Ці добрива за якістю кращі мінеральних, а їх собівартість практично рівна «0».

Електрична енергія slide0011_image061

З 1 мЗ біогазу в когенераторі можна отримати 2 кВт електроенергії. Ви отримаєте власну електрику без перепадів, як в суспільній мережі. Для роботи когенераціоної установки біогаз використовується без будь-якого очищення. Встановивши біогазову установку, Ви матимете свою власну електроенергію завжди за однією ціною

 

Архів статтей
Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

Сайт бібліотеки НУХТ