postheadericon Альтернативна енергетика та її роль в енергетичній незалежності АПК

VII Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція

Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції — основні засади її конкурентоздатності, Київ-2018

Серьогін О.О. , Василенко О.В.

В даний час в агропромисловому комплексі дуже актуальними є питання використання альтернативних джерел енергії для виконання виробничих процесів. Вирішення цих питань можливе на базі створення безвідходних екологічно безпечних технологій переробки органічних відходів різних галузей промисловості спільно з сільськогосподарськими відходами з одночасним отриманням альтернативних палив. Такий підхід дозволяє вирішити окрім енергетичної ще й екологічну проблему агропромислового комплексу України, а саме проблему переробки органічних відходів.

Одним із шляхів вирішення вищезгаданих проблем є: впровадження біоенергетичних технологій, які ґрунтуються на анаеробному зброджуванні органічних відходів, що дозволяє отримати біогаз і якісні органічні добрива [1].

У багатьох країнах світу енергетика на біомасі стала ефективною галуззю, самоокупною та конкурентоспроможною по відношенню до енергетики на викопних видах палива. Наразі у Данії, наприклад, на частку енергетики на біомасі припадає близько 7 % усієї енергії, що виробляється в країні, в Австрії ця частка становить 12 %, у Швеції — 21 %. у Фінляндії — 23 %. У цілому в країнах Європейського Союзу в середньому близько 14 % загальної енергії отримується з біомаси, а у світі цей показник рівний 15 %.

Одним з найбільш перспективних напрямків енергетичного використання біомаси являється виробництво з неї біогазу. що складається на 50-80 % з метану і на 20-50 % з вуглекислого газу. Виробництво біогазу з органічних відходів дає можливість вирішувати одночасно три завдання: енергетичне, агрохімічне (одержання добрив) і екологічне [2].

При отриманні з біомаси біогазу з’являється можливість використовувати його на потреби підприємства. Так. з 1 м3 біогазу . залежно від вмісту метану, можна виробити від 1,5 до 2,2 кВт електроенергії. При виробництві електричної енергії отримується і теплова енергія, яку також можна направити на потреби підприємства.

В результаті процесу метанового бродіння отримується не тільки біогаз, але й високоякісне, висококонцентроване, позбавлене нітритів, насіння бур’янів, хвороботворної мікрофлори органічне добриво. Випробування показують, що використання такого добрива збільшує урожайність в 2-4 рази [3].

Використання біогазових технологій в умовах України — це один з найбільш ефективніших способів отримання енергії з альтернативних джерел. Сьогодні біогазові технології стали стандартом очищення стічних вод, переробки сільськогосподарських, твердих побутових відходів, а також відходів харчової та легкої промисловості та набули широкого розповсюдження в більшості країн світу

Література

  1. Соуфер С. Биомасса как источник эергии Пер. с англ. / С Соуфер. -М. Мир. 1985- 368 с.
  2. Барбара Эдер. Хайнц Шульц. Биогазовые установки. Практическое пособие. — 1996, переиздано 2006 — 168 с.
  3. Баадер В , Доне Е., Бреиндерфер М. Биогаз: Теория и практика (Пер. с нем. и предисловие М И.Серебрянго.). 1982. 148 с.

Коментарі закрито.

Архів статтей
Напрями роботи кафедри
  • Виробництво біодизельного палива
  • Виробництво паливного біоетанолу в умовах цукрового заводу
  • Газогенераційна установка для термохімічної переробки відходів АПК
  • Грануляція твердих біопалив
  • Виробництво біогазу в умовах цукрового заводу
Корисні посилання

Сайт НУХТ

Сайт Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

Сайт бібліотеки НУХТ